اعتراف مدیر اینستاگرام: پنهان کردن لایک‌ها ایده‌ای تفرقه آمیز است